Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Ιούλιος 2016 - Καλομοίρα Κωτσαλά - επίσημο blog

Με την υπ. αριθμ. 1445/2016 το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε μεταξύ άλλων ότι για το προσδιορισμό των ζωτικών συμφερόντων, άρα και της φορολογικής κατοικίας δεν αρκεί ο έλεγχος της οικογενειακής κατοικίας, αλλά η φορολογική αρχή οφείλει να λαμβάνει υπόψιν της και περαιτέρω στοιχεία.

Κατηγορία Άρθρα